Noch mehr Crabs On Their Backs!

Sehr limitierter Fan-Artikel
(Danke an Katja!)

A whole lotta crabs on their backs (Seattle)
(Danke an Werner Krauss!)